Posted onVideo phục vụ học tập, nghiên cứu cho sinh viên (và các đối tượng khác có nhu cầu) các ngành Cơ khí Giao thông Vận tải (Cơ giới hóa xếp dỡ, Máy xây dựng, Cơ khí ôtô, v.v…), Kinh tế vận tải, Xây dựng dân dụng, Xây dựng cầu đường, Kinh tế xây dựng, Logistics, v.v…

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *