Posted onCông ty CP Bluesofts phát hành Add-in A-Tools 2019 v9.0.0.4
(*) Đây là phiên bản nâng cấp tập trung vào tính năng chia sẻ Excel qua mạng và các hàm liên quan đến mạng!
(*) Các khách hàng đã đăng ký bản quyền Add-in A-Tools 2019 PRO nâng cấp là miễn phí!
+ Nâng cấp: cho phép chèn, xóa cột, dòng , vùng dữ liệu khi chia sẻ file Excel qua mạng. Các phiên bản cũ khuyến cáo không nên dùng.
Phiên bản mới làm rất tốt cơ chế này, tuy nhiên Bluesofts vẫn khuyến cáo hạn chế tối đa việc thay đổi cấu trúc bảng tính Excel khi đang chia sẻ nhiều người.
+ Nâng cấp: chức năng cập nhật định dạng qua mạng chạy tốt hơn.
+ Nâng cấp: hàm BS_PIC() mở được các link ảnh từ website có cơ chế mã hóa bằng SSL.
Phiên bản cũ lỗi một số trường hợp này nên khi bấm chuột vào ảnh trên sheet không lên khung hình lớn.
+ Thêm: Thêm hàm trong thư viện lập trình mạng BSNetwork.InsertOrDeleteRange() cho phép lập trình VBA để chèn, xóa dòng, cột, vùng dữ liệu trên bảng tính Excel khi chia sẻ qua mạng.
+ Thêm: Menu “Help Online” thêm hướng dẫn các chức năng mới của Add-in A-Tools 2019.
+ Sửa: lỗi cập nhật định dạng từ máy chủ, một số máy khách không cập nhật.
+ Sửa: lỗi hàm BSNetwork.RunMacroInServer() nếu gửi mảng dữ liệu có giá trị ngày, giờ lên máy chủ nếu máy chủ đó thiết lập dấu chấm, dấu phảy kiểu Việt Nam (dấu chấm ngăn cách hàng ngàn).
(*) Download:

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

One Reply to “Add-in A-Tools 2019 v9.0.0.4 – Phiên bản chia sẻ Excel qua mạng tốt nhất”

  1. chào anh, em có dùng thử Add-in A-Tools. nhưng khi lọc dữ liệu số lại thành dữ liệu số nên không thể tính toán được , như thế là lỗi gì vậy. cám ơn anh nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *