Posted onBánh trung thu Bảo Ngọc đã có mặt từ những năm 80 của thế kỷ trước, với thời gian 30 năm đồng hành phục vụ thực khách Hà Nội. Bánh trung thu Bảo Ngọc luôn gắn bó với người già và trẻ nhỏ mỗi dịp Tết Trung Thu về.

1986 – 2016 – Kỷ niệm 30 năm – Đậm mãi chất xư như bánh trung thu Bảo Ngọc, sản phẩm bánh trung thu truyền thống.

Xem chi tiết trên: www.baongocakito.vn

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *