Posted onVTC1 | Chi cục QL thị trường Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan liên quan, trực tiếp kiểm tra và xác minh tại cửa hàng bán xăng bị tố “gian lận”. Kết quả, cửa hàng đã được minh oan

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *