Posted on❔ What about this video:
🏠 Please SUBSCRIBE my channel: 👉
💐 Thank you for watching my videos 💚.
👀 View more videos: 👉
📞 My phone & Facebook:
⚠ Copyright notes: This video was made by me (Please do not copy video clips in any form).

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

28 Replies to “Con so – Rất giống sam nhưng lại độc như cá nóc 😂 (Mangrove horseshoe crab – poisonous species)”

  1. Mọi người đừng bắt sam ăn nữa
    Bên nước ngoài bắt con sam rồi lấy tiết nó bán vừa đắt mà vừa dễ tuyệt chủng

  2. Mọi người đừng ăn Sam nhé, vì khi mọi người ăn mà mình thấy thì mình sẽ khóc đó. Nó sắp tuyệt chủng rồi ToT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *