Han Dong Geun – Amazing You, 한동근 – 그대라는 사치 [정오의 희망곡 김신영입니다] 20160831

Han Dong Geun – Amazing You, 한동근 – 그대라는 사치 [정오의 희망곡 김신영입니다] 20160831

my-portfolio

Han Dong Geun – Amazing You, 한동근 – 그대라는 사치 ▶ Playlist for MORE Hope Song at Noon Guest – ▶ LIKE the MBC Fanpage & WATCH new episodes – Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

Bà bầu bị sốt có ảnh hưởng đến thai nhi không Bà bầu bị sốt nên làm gì
HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH | MÔN NGỮ VĂN – LỚP 12 | 14H30 NGÀY 09.03.2020 | HANOITV
(VTC14)_Đổi tên thành Iphone 7 để được nhận điện thoại miễn phíHan Dong Geun – Amazing You, 한동근 – 그대라는 사치
▶ Playlist for MORE Hope Song at Noon Guest –
▶ LIKE the MBC Fanpage & WATCH new episodes –

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 26
 • comment-avatar

  Omg this is so beautiful…

 • comment-avatar

  연습중인데 키낮춰도 나이스하시네 이분. 와.

 • comment-avatar

  He is my favorite male singer.. you all dont feel how beautiful his low note, fallseto and belt.. gosh… go listen he singing breathe by lee hi… gossshhhhh

 • comment-avatar

  I keep coming back to this…

 • comment-avatar

  02:09 여기 웃는거 왤캐좋지 ㅜㅜ

 • comment-avatar

  보는 내내 집중해서 봤다. 감동 그 자체이다.

 • comment-avatar
 • comment-avatar

  지금 부르는 키가 원곡이라해도 믿을정도로 좋은 라이브

 • comment-avatar

  아니 그래서 키 내렸다고 욕하는사람은 어디있는데

 • comment-avatar

  유민수는 성대결정이 왔는데 오히려 역으로 잘부른게 오지네 한동근도 그렇고

 • comment-avatar

  저는 이 음이 훨씬 더 좋은데 몇 키 정도 낮춘건가요?

 • comment-avatar

  키내렸어도 2옥라
  저렇게 호소력짙게 힘있게 부르는거 아무나 할수있는게 아니죠
  단 아쉬운건 트레이닝 제대로 받아서 성대에 무리 덜 주게끔 하시던가 아님
  애초에 발표하는 음원들을 본인 음역에 맞게 내주시면좋겠어요
  저같은 일반인 귀에도 성대가 심각하게 혹사당한 다는 느낌 받을정도니
  아무쪼록 파이팅입니다
  자숙마치고 다시뵈요

 • comment-avatar

  아… 쉬어야할것 같네… 목이 가겠다…

 • comment-avatar

  지랄하네 병신종자들. 이거 완전 레전드인데? 댓글들 전부 오크병신 씹종자들이네. 니들 거울이나보세요. 아님 목소리듣고 블롁홀에 빠지든가. 퉷. 감동받아 댓그남길랬다가 드러운 댓글보고 드러운 댓글 남기고 갑니다. 악플새키들아

 • comment-avatar

  라이브를 뭐라고 생각하는건지 ‥
  그날컨디션 따라 내리면 안되나요?
  그리고 너무잘하는데 ‥
  개인적으로는 라이브는 레코딩과 다른게 좋음 ~

 • comment-avatar

  목상태가 평소보다 좋지 못한 것 같지만 오히려 더 감정 몰입이 더 잘되는 것 같아요. 훨씬 애절하게 들리는 것 같아요.

 • comment-avatar

  한동근 소울 너무 좋은데 발성바꿨으면 좋겟음 저발성으로는 그대라는 사치같은곡 2~3개 더나오면 성대망가질거같아……..
  저노래로 활동할때 목상태계속안좋음ㅜㅜ

 • comment-avatar

  난 원키보다 키내린게 훨씬더 듣기 편안한데 ㅋㅋㅋ 음정도 칼이구 ㅋㅋㅋ

 • comment-avatar

  음주운전만 안햇어도.. 위탄 우승자 구자명 한동근

 • comment-avatar

  지금 이 노래가 노래방기준으로 몇키가 내려간건가요?

 • comment-avatar

  3:55 와 목상태 때문에 피치 안올라가는데도 음이탈 안 시키고 순간적으로 반음으로 낮춰부르네 ㄷㄷ

 • comment-avatar

  그대리는 사치

 • comment-avatar

  난 원곡보다 이런소리가 더 매력있고 좋다…

 • comment-avatar

  목소리 안좋은게 더 좋은데
  감정이 더 와닿음

 • comment-avatar
 • comment-avatar

  아픈 목소리에 감정이 더 살아남

 • DISQUS: 0