Posted onĐây là phiên bản lyrics video Là Một Thằng Con Trai của Jack…
Fanface
Đây là Fanface của mình ạ e ủng hộ dùm bàn luận về truyện Tiên hiệp…

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

2 Replies to “Là Một Thằng Con Trai – Jack (lyrics video 📹)”

  1. Ảnh đẹp thật đấy, mà chữ to to vào khoảng trắng ở bên trái thì chắc chuẩn lyrics luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *