Posted onLỜI HẰNG SỐNG

Thứ Sáu 31.01.2020: BÔNG LÚA TRĨU HẠT

LM. GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT
——-
Youtube:
Facebook:
Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com

Click vào link dưới đây để đăng ký Kênh Amen Tv:

#AmenTV
#TMCNN

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

One Reply to “LHS Thứ Sáu 31.01.2020: BÔNG LÚA TRĨU HẠT – LM. GIUSE NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *