Posted onAdd-in A-Tools bắt đầu phát hành trên mạng vào ngày 23/12/2005 với phiên bản 2.0, chỉ có duy nhất một tính năng là tạo công thức mảng bằng bằng click chuột trên form. Ngày 18/06/2007 tác giả Nguyễn Duy Tuân phát hành phiên bản 3.0 với hàm BS_SQL đã đánh dấu một sự thay đổi về tư duy làm báo cáo và công thức trong Excel – Chỉ một hàm tạo ra một báo cáo bởi thực thi ngôn ngữ chuẩn SQL. Ngày 06/06/2010 A-Tools 5.0 đã cung cấp chức năng chia sẻ Excel qua mạng, nhiều người cùng làm việc trên file Excel có phân quyền. Ba mốc sự kiện đã tạo ra một Add-in A-Tools như ngày hôm nay…

Nguồn: https://hdwallpaperslovely.com

Xem thêm bài viết khác: https://hdwallpaperslovely.com/cong-nghe/

One Reply to “Lịch sử phát triển Add-in A-Tools | ADD-IN A-TOOLS HISTORY”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *