Posted onVTC | Rau là loại thực phẩm rất quan trọng với phụ nữ mang thai. Tuy nhiên có một số loại rau ảnh hưởng tới thai nhi mà bà bầu nên tránh.

* Nguồn: VTC16
*Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

8 Replies to “Loại rau nguy hiểm với bà bầu | VTC”

  1. vk e trễ kinh 15 ngay thử thì 2 vạch đậm di siêu âm thi bsi ns không thấy túi thai liệu sao k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *