Posted on

Các công trình xây dựng khi đã làm sai hoặc vi phạm một số vấn đề về pháp luật đều được yêu cầu tháo dỡ công trình đó. Và để truyền tải yêu cầu thì bắt buộc phải có mẫu quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình theo đúng quy định của nhà nước.

Trình tự tháo dỡ công trình vi phạm

Tìm hiểu trình tự tháo dỡ công trình vi phạm
Tìm hiểu trình tự tháo dỡ công trình vi phạm

Để có được mẫu phương án cưỡng chế xây dựng trái phép trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các trình tự tháo dỡ công trình vi phạm như thế nào? Khi một công trình không tuân thủ theo quy định pháp luật thì các cấp từ huyện trở lên sẽ là đơn vị có thẩm quyền phá dỡ công trình xây dựng theo trình tự như sau:

  • Khi phát hiện ra công trình vi phạm thì đơn vị có thẩm quyền sẽ lập biên bản hành chính đúng theo luật định.
  • Trong 24h nếu đơn vị vi phạm vẫn cố tình vi phạm thì đơn vị có thẩm quyền sẽ có quyền quyết định đình chỉ thi công.
  • Trong 1 tuần kể từ khi lập biên bản vi phạm thì đơn vị vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính.
  • Nếu đơn vị hay cá nhân vi phạm không chấp hành xử phạt thì đơn vị có thẩm quyền sẽ có quyền cưỡng chế phá dỡ.
  • Với những công trình thuộc cấp phép của UBND cấp huyện thì Sở xây dựng sẽ gửi hồ sơ đến UBND huyện để thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ.
  • Với những công trình hoàn thành thì có thể thực hiện việc cưỡng chế ngay mà không cần phải có quyết định dừng thi công.

Mẫu quyết định cưỡng chế và tháo dỡ công trình

Phần trên đã nêu lên quy trình tháo dỡ công trình vi phạm và nếu đơn vị vi phạm không thực hiện theo đúng trình tự thì sẽ bị cưỡng chế. Và trước khi cưỡng chế tháo dỡ thì đơn vị có thẩm quyền sẽ có giấy tờ về việc quyết định mẫu cưỡng chế tháo dỡ gửi tới đơn vị vi phạm.

Mẫu quyết định sẽ được với những điều khoản đúng theo các điều luật của nhà nước. Đồng thời, đơn vị có thẩm quyền như cấp huyện cưỡng chế tháo dỡ công trình là phù hợp đúng quy định pháp luật.
Mẫu quyết định cưỡng chế về việc tháo dỡ công trình với đơn vị vi phạm như sau:

Mẫu quyết định cưỡng chế và tháo dỡ công trình
Mẫu quyết định cưỡng chế và tháo dỡ công trình
Mẫu quyết định tháo dỡ công trình vi phạm luật nhà nước
Mẫu quyết định tháo dỡ công trình vi phạm luật nhà nước

Xem thêm các thông tin hữu ích khác tại : https://hdwallpaperslovely.com/

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc quyết định cưỡng chế và tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về luật đất đai hay nhà ở hãy tìm đọc các bài viết hữu ích trên website của Meeyland: meeyland.com.
​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *