Solved – ADB Devices fastboot Command not found error in Linux Ubuntu

Solved – ADB Devices fastboot Command not found error in Linux Ubuntu

my-portfolio

You can use the following commands in Ubuntu, Linux Mint, Mx Linux and other debian based Linux distributions to install adb and fastboot. Error 1:

Khách sạn Amazing Sapa
Ăn ỨC GÀ Kiểu Gì Tăng Cơ Giảm Mỡ Hiệu Quả – Làm Sao ĂN ỨC GÀ Không Ngán – HLV Ryan Long Fitness
Lấy GEM CỰC NHANH để mua thêm THỢ XÂY ở làng cấp thấp trong clash of clans



You can use the following commands in Ubuntu, Linux Mint, Mx Linux and other debian based Linux distributions to install adb and fastboot.

Error 1: bash: adb: command not found

Press ctrl+alt+t to launch Terminal

sudo apt install android-tools-adb
Or
sudo apt install adb

Error 2; bash: fastboot: command not found

sudo apt install fastboot
sudo apt install android-tools-fastboot

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0