Posted on|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▪▪▪➡MUSIC: Faded or Never
▪▪▪➡Coppyright by: TrapLion
▪▪▪➡Edit TrapLion/TAK
#TrapLion
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#TravelVietNam Amazing Things in Vietnam, Ninh bình travel mv 4k, Ninh bình music videos, vietnam mv travel, trap lion travel

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

16 Replies to “[Travel] Ninh Bình – Now or Never • Fox & Sammy Seagull [Amazing Things in Vietnam]”

  1. Có thể gọi đây là 1 siêu phẩm làm trên điện thoại 99% và đây là 1 cảnh giới edit trên điện thoại thượng cmn thừa rồi :v

  2. Đã sub, cần lầm 1 video hướng dẫn từ bạn, minhg cũng sử dụng kinemaster nhưng có nhiều hiệu ứng lạ quá mong bạn hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *