Posted onHSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới. TripPlanner hân hạnh là đơn vị tổ chức Cuộc Đua Kì Thú của HSBC vào tháng 07/2017.

HSBC is one of the world’s largest banking and financial services organisations. TripPlanner is honour to host The Amazing Race of HSBC in July 2017.

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

One Reply to “[TRIPPLANNER Teambuilding] HSBC VIETNAM – The Amazing Race 2017”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *