Posted onCưng chết mất T^ T
Muốn đè Lạc Lạc T^ T
Muốn cạp Lạc Lạc T^ T
Muốn được Lạc Lạc oánh mông T^ T
Muốn được Lạc Lạc chui vào chăn T^ T
————————————————————-
Vocal : Diệp Lạc Lạc || 叶洛洛
Illustration: Âu Châu Khoái || 欧洲筷
PV : Hoa Hoa Tử || 花花子

==========================================
→ PV gốc/ B站:
→ 5sing :
→ PV gốc/ B站:
→ 5sing :
→ Ảnh bìa :
→ Ảnh gốc (nếu còn) :
→ Cách làm video + lấy mp3 + pinyin + bản dịch + eff :
→ Fanpage Nguyệt Phong Cư:
→ Nhà chung Ngũ Nguyệt Yên Hoa:

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★


Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

12 Replies to “[Vietsub] 7 kiểu chuông tin nhắn + 5 cách gọi rời giường của Diệp Lạc Lạc”

  1. Cái đậu xanh ? Trai nào đây 😂 OMG. Manh chết người. Mỗi sáng mà đặt này kh biết có dậy nổi kh hay là nằm tua đi tua lại ha ~~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *